About us

About us

dfadfsfdsf

บริษัท  ซี. ดับบลิว. ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

C.W.D. International Co., Ltd.

ที่ตั้ง / สำนักงาน

20/2  สุขุมวิท ซอย 4 (นานาใต้)  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110

เวลาทำการ 8.30 น.-17.30 น.

โทรศัพท์: 094-983-2854, 081-496-4747

 โทรสาร: 662-255-4752

E-mail Address: support@cwd.co.th

Website: http://www.cwdofficesupply.com

ปีที่ก่อตั้ง 1998

MISSION: 'OFFER THE LOWER COST AND BESR EFFICIENCY SOLUTIONS WHICH MEET OUR CUSTOMERS REQUIREMENT'

ประเภทธุรกิจ

 • จัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานทุกประเภท ผลิตภัณฑ์กระดาษ - สื่อสิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์-
 • วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ ตลอดจนถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในแคนทีน

หลักการดำเนินงาน

ทางบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน คอมพิวเตอร์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเครื่องใช้ในแคนทีน ซึ่งครอบคลุมการจัดส่งทั้งในกรุงเทพปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศภายใต้การดำเนินงาน และการบริหาร โดยนำระบบ IT มาใช้ในทุก Function ของการจัดการ ตั้งแต่การสั่งสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง ไปจนถึงการรับสินค้าของคลังสินค้า ตลอดไปจนกระทั่งสินค้าส่งถึงมือลูกค้าปลายทาง โดยมีการใช้ Sofeware ที่รองรับและสอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า โดยให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นด้านความพึงพอใจของลูกค้า จัดส่งสินค้าตรงต่อเวลามีการรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ทุกประเภท และเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่จะช่วยการบริหารงานด้านจัดซื้อ-จัดหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิผลของขบวนการทำงานจัดซือได้เป็นอย่างดี

เป้าหมายการดำเนินงาน

 1. เป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจค้าส่ง และปลีก อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 2. จัดส่งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์คอมพวเตอร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทุกประเภทในสำนักงานให้ถึงที่ปลายทางได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 3. การนำระบบ IT มาใช้เพื่อรองรับการจัดการในแต่ละ Function ของการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกัน และตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า
 4. นำ Software ที่มีมาตรฐานมาบริหารทั้งการจัดเก็บข้อมูล ของตัวผลิตภัณฑ์ และ ข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อให้เกิดความถูกต้อง สะดวกรวดเร็วในการจัดการและค้นหา
 5. ระบบการบริหารฐานข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกัน สามารถจัดทำใบเสนอราคา ใบรับคำสั่งซื้อ ในยืนยันการคำสั่งซื้อ ข้อมูลการสั่งซื้อเพื่อนำไปบริหารต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. นำระบบ Werehouse Managemant มาบริการการจัดการในคลังสินค้า เพื่อสามารถรองรับการจัดสินค้าได้ถุกต้อง และแม่นยำยิ่งขึ้น
 7. ลดต้นทุนในการบริหารการจัดการด้านการจัดซื้อ - จัดหาให้มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านเวลา และค่าใช้จ่าย
 8. บริษัทมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ที่ร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น
 9. บริษัทมีสายสัมพันธ์กับผู้ผลิต สินค้า อย่างดี และแนบแน่น
 10. บริษัทมีระบบการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และ ทันสมัย                            

รูปแบบการให้บริการ                                

 1. CWD มีสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานทุกประเภท หลากหลาย Brands เพื่อรองรับตามความต้องการของลูกค้า
 2. CWD มีรูปแบบสินค้า และสต็อกสินค้ามากกว่า 6,000 รายการ พร้อมที่จะตอบสนองผู้้ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ
 3. CWD มีระบบ BANCHMARKING PRICE & VALUE เพื่อควบคุมราคาสสินค้าให้อยู่ในระดับต่ำกว่า ราคาท้องตลาด
 4. บริษัทมีระบบขนส่งที่หลากหลาย ทั้งรถขนาดใหญ่, ขนาดกลาง และ รถมอเตอร์ไซด์ส่งของด่วนให้บริการตลอดเวลา
 5. สินค้าของบริษัทมีการจัดสินค้าคงคลัง แบบ First-in, First-out และ ควบคุมอายุ, วันเดือนปี ที่ผลิต ก่อนส่งทุกครั้ง
 6. บริษัทมีระบบการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และนำข้อมูลกลับมาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
 7. ในกรณีที่ไม่พึงพอใจในสินค้าทางบริษัทยินดีรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า เพื่อรับประกันความพึงพอใจสูงสุด
 8. บริษัทมีการอบรมพนักงานขาย และ พนักงานบริการให้มีความรู้ในตัวสินค้าใหม่เพื่อพร้อมแนะนำแก่ลูกค้าตลอดเวลา
 9. บริษัทมีการวางแผนการใช้สินค้าของลูกค้าแต่ละราย เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนสินค้า
 10. รถที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า ประกอบไปด้วยพนักงานขับรถ และพนักงานขึ้น-ลงสินค้า

กำหนดระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งถึงผู้รับปลายทางภายใน 1 - 2 วัน

ในเขตพื้นที่ภาคกลาง จัดส่งถึงผู้รับปลายทางภายใน 2 - 3 วัน

ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ, อีสาน, ใต้ จัดส่งถึงผู้รับปลายทางภายใน 3 - 4 วัน

กิจกรรมร่วมด้านสิ่งแวดล้อม

 1. ใช้กระดาษที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น Idea Green ที่ใช้เยื่อกระดาษ Recycle ร่วม ในการผลิตกระดาษใหม่
 2. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า และกิจกรรมอื่น ๆ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
 3. ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน เช่นระบบแอร์, เครื่องทำความเย็นระบบ Cooling Fan เป็นต้น