POST-IT FLAGE#683-3B

POST-IT FLAGE#683-3B

dfadfsfdsf
POST-IT FLAGE#683-3B
ใช้คั่นหน้าเอกสาร จัดหมวดหมู่เอกสาร ทำสารบัญ เน้นจุดสนใจ ง่ายต่อการค้นหา สามารถเขียนข้อความบนเนื้อเทปได้
ติดแน่น ลอกออกง่าย เอกสารไม่เสียหาย ติดซ้ำใหม่ได้หลายครั้ง
POST-IT FLAGE #683-3B ม่วง, ฟ้า, ชมพู ขนาด 0.5"x1.7", 25 แผ่น/สี
รหัสสินค้า D58P13F6833B
 
ราคา: 36.00 บาท / ชุด
ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
* หมายเหตุ : หน่วยการขาย คือ ชุด
จำนวน

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

dfadfsfdsf
: *
: *
: *