เครื่องถ่ายเอกสาร Samsung SCX-4833FD

เครื่องถ่ายเอกสาร Samsung SCX-4833FD

dfadfsfdsf
เครื่องถ่ายเอกสาร Samsung SCX-4833FD
การถ่ายเอกสาร Copy
ความเร็วสูงสุด 31 แผ่น/นาที ขนาด A4 (ขาวดำ)
ความละเอียดในการถ่ายสำเนา 1200 x 1200dpi
อัตราซูม: 25 - 400% สำหรับแท่นวาง, 25 - 100% สำหรับ ADF
ถ่ายสำเนาหลายแผ่น 1 - 99 หน้า
ถ่ายสำเนาบัตร, 2-up, 4-up, ถ่ายสำเนาโปสเตอร์, ถ่ายสำเนาแบบโคลน, ถ่ายสำเนาเรียงชุด, พอดีอัตโนมัติ

การพิมพ์งาน Print
ความเร็วสูงสุด 31 แผ่น/นาที ขนาด A4 (ขาวดำ)
พิมพ์แผ่นแรกออกมา (ขาวดำ) รวดเร็วถึง 6.5 วินาที
ความละเอียดสูงสุดถึง 1200 x 1200dpi
พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ

สแกนเอกสารสี Scan
สแกนเนอร์ CIS สี
ความละเอียดในการสแกน (Enhanced) สูงสุด 4800 x 4800dpi

แฟกซ์ Fax
ความเร็วโมเด็ม 33.6Kbps
หมุนแฟกซ์อัตโนมัติ (โทรด่วน 200 เลขหมาย)

เงื่อนไข
- ฟรี PRINTER
- ฟรีบำรุงรักษา
- ฟรีติดตั้งระบบ
- ฟรีหมึก 12 ตลับตลอดอายุสัญญา
- สัญญาเช่า 3 ปี (36 เดือน)
เครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องถ่ายเช่า โทร 080-585-4766
รหัสสินค้า Samsung SCX-4833FD
 
ราคา: 1,400.00 บาท / เครื่อง
ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
* หมายเหตุ : หน่วยการขาย คือ สำหรับเช่า
จำนวน

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

dfadfsfdsf
: *
: *
: *